Semakan Bantuan Musim Tengkujuh BMT RISDA: Daftar & Login

Posted on

Jika anda adalah seorang penoreh getah atau pekebun kecil yang sedang mencari cara untuk memohon Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) RISDA daripada Kerajaan Malaysia, jangan bimbang. Kami di sini untuk menyediakan panduan yang mudah tetapi lengkap untuk anda. BMT ini amat penting kerana ia dapat membantu anda mengatasi masalah kewangan semasa musim tengkujuh.

Jangan terburu-buru, kami akan kongsikan langkah-langkah untuk memohon BMT dan cara untuk menyemak bantuan musim tengkujuh RISDA dengan mudah. Berbaloi untuk anda ketahui bahawa bantuan tahun ini telah meningkat kepada RM 800. Jadi, teruskan membaca untuk mengetahui apa yang perlu anda lakukan untuk mendapatkan bantuan ini.

Semakan Bantuan Musim Tengkujuh BMT RISDA: Daftar & Login
Semakan Bantuan Musim Tengkujuh BMT RISDA: Daftar & Login

Apa Itu Bantuan Musim Tengkujuh (BMT)?

Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) adalah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menyokong pekebun kecil dan penoreh getah yang layak. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mereka yang terjejas akibat kesulitan kewangan semasa musim tengkujuh. Bantuan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup pekebun kecil dan penoreh getah yang mengalami kekurangan pendapatan ketika musim tersebut.

Kriteria dan Kelayakan BMT

Program ini menyediakan bantuan kewangan kepada individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pada tahun ini, jumlah bantuan yang diberikan telah meningkat daripada RM 600 kepada RM 800, menunjukkan komitmen kerajaan dalam meringankan beban kewangan golongan ini. Bantuan ini dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan, memastikan penerima dapat merancang kewangan mereka dengan lebih baik semasa musim tengkujuh.

Butiran Penting Mengenai BMT

 1. Tujuan Utama: Membantu pekebun kecil dan penoreh getah mengatasi masalah kewangan semasa musim tengkujuh.
 2. Jumlah Bantuan: Pada tahun ini, bantuan telah dinaikkan kepada RM 800 berbanding RM 600 pada tahun sebelumnya.
 3. Tempoh Bayaran: Bantuan ini diberikan dalam tempoh tertentu yang telah dirancang untuk memastikan penerima mendapat bantuan pada masa yang diperlukan.

Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) adalah satu langkah yang sangat berharga daripada kerajaan untuk memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup pekebun kecil dan penoreh getah. Dengan peningkatan jumlah bantuan dan tempoh pembayaran yang teratur, diharapkan ia dapat memberikan sokongan yang lebih baik kepada mereka yang terjejas.

Kelayakan untuk Menerima Bantuan Musim Tengkujuh (BMT)

Bagi para calon penerima Bantuan Musim Tengkujuh (BMT), terdapat beberapa syarat asas yang perlu dipatuhi. Ini termasuk syarat-syarat khusus bagi pekebun kecil (pemilik tanah yang memiliki dan mengusahakan lot bertanam getah) dan penoreh (bukan pemilik tanah). Berikut adalah butiran lengkap mengenai kelayakan untuk menerima bantuan ini:

Syarat-syarat untuk Pekebun Kecil

 1. Warganegara Malaysia: Calon penerima perlu menjadi warganegara Malaysia untuk layak menerima BMT.
 2. Terdaftar dengan RISDA: Pendaftaran dengan Lembaga Kemajuan Getah Malaysia (RISDA) adalah keperluan yang penting.
 3. Kelulusan Tanah: Calon perlu memiliki tanah dengan keluasan antara 0.1 hingga 2.5 hektar.
 4. Status Pemilikan Tanah: Tanah yang dimiliki harus mempunyai status pemilikan yang sah menurut undang-undang.
 5. Satu Penerima Sahaja: Setiap lot tanah hanya boleh diterima oleh seorang pemilik atau penama yang sah.

Syarat-syarat untuk Penoreh (Bukan Pemilik Tanah)

 1. Warganegara Malaysia: Seperti pekebun kecil, calon penerima juga perlu menjadi warganegara Malaysia.
 2. Terdaftar dengan RISDA: Pendaftaran dengan RISDA juga diperlukan untuk penoreh.
 3. Lot Tanah Menoreh: Menoreh di lot berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar adalah salah satu syarat kelayakan.
 4. Satu Penoreh Sahaja: Setiap lot tanah hanya boleh diterima oleh seorang penoreh atau penama yang sah.
 5. Memiliki Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G): Syarat penting lainnya adalah memiliki Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah pada masa permohonan.

Dengan mematuhi semua syarat ini, diharapkan proses pemohonan dan penerimaan bantuan BMT dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat yang besar kepada golongan pekebun kecil serta penoreh dalam menghadapi cabaran kewangan semasa musim tengkujuh.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh (BMT)

Untuk memudahkan proses permohonan bantuan BMT, pastikan anda telah menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti berikut:

Untuk Pekebun Kecil yang Bukan Di Bawah Mana-Mana Agensi

 1. Kad Pengenalan Pemohon dan Salinannya: Dokumen asli kad pengenalan pemohon serta salinan yang sah diperlukan.
 2. Geran Asal Tanah dan Salinannya: Pastikan anda mempunyai geran asal tanah yang sah berserta salinannya.
 3. Salinan Buku Akaun Bank yang Masih Aktif: Dokumen bank yang menunjukkan akaun masih aktif diperlukan sebagai rujukan.

Untuk Penoreh Bukan Pemilik

 1. Kad Pengenalan Pemohon dan Salinannya: Sama seperti pekebun kecil, kad pengenalan pemohon serta salinan perlu disediakan.
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tanah: Pastikan juga untuk menyediakan salinan kad pengenalan pemilik tanah.
 3. Salinan Geran Lot yang Ditoreh: Dokumen yang menunjukkan lot tanah yang ditoreh perlu disertakan.
 4. Salinan Buku Akaun Bank yang Masih Aktif: Dokumen bank yang menunjukkan akaun masih aktif perlu disediakan.
 5. Salinan Kad PAT-G yang Masih Sah atau Slip Pengaktifan Kad PAT-G: Bagi penoreh, mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang sah atau slip pengaktifan PAT-G adalah wajib.
 6. Surat Pengesahan daripada Pemilik Tanah/Wakil yang Sah: Dokumen ini penting untuk memastikan kebenaran dan kelulusan dari pemilik tanah atau wakil yang sah.

Untuk Pekebun Kecil di Bawah Agensi

 1. Kad Pengenalan Pemohon dan Salinannya: Kad pengenalan pemohon dan salinannya adalah dokumen asas yang diperlukan.
 2. Geran Asal Tanah dan Salinannya (Jika Memiliki Tanah Bergeran atau Dokumen Hakmilik Tanah yang Sah): Jika anda memiliki tanah bergeran, pastikan untuk menyediakan geran asal tanah berserta salinannya atau dokumen hakmilik tanah yang sah jika berkenaan.
 3. Salinan Buku Akaun Bank yang Masih Aktif: Dokumen bank yang menunjukkan akaun masih aktif perlu disediakan.
 4. Surat Pengesahan daripada Agensi: Surat pengesahan dari agensi terlibat juga diperlukan sebagai sebahagian daripada dokumen permohonan.
 5. Salinan Kad PAT-G yang Masih Sah atau Slip Pengaktifan Kad PAT-G (Wajib bagi Permohonan di Bawah Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) dan JAKOA sahaja): Bagi permohonan di bawah Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) dan JAKOA, mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang sah atau slip pengaktifan PAT-G adalah keperluan.

Dengan menyediakan semua dokumen yang diperlukan ini, diharapkan proses permohonan BMT dapat dilakukan dengan lancar dan membantu golongan pekebun kecil serta penoreh dalam mendapatkan bantuan yang mereka perlukan.

Cara Daftar Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) secara Online

Jika anda seorang pekebun kecil atau penoreh getah yang berdaftar dengan Lembaga Kemajuan Getah Malaysia (RISDA) dan ingin mendaftar untuk Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) secara online, ikuti langkah-langkah mudah berikut:

Untuk Pekebun Kecil atau Penoreh Getah yang Berdaftar dengan RISDA:

 1. Menerusi Portal Pekebun Kecil RISDA:

  • Layari Portal Pekebun Kecil RISDA dan klik butang “Daftar Anda” di laman utama.
  • Masukkan nombor kad pengenalan anda untuk semakan peribadi dan klik butang “Carian”.
  • Jika anda telah berdaftar sebelum ini, sistem akan memberi notifikasi bahawa nombor kad pengenalan anda telah digunakan sebelum ini.
  • Sekiranya terdapat rekod dalam Sistem Statistik Pekebun Kecil RISDA, anda akan dipaparkan dengan borang pendaftaran yang perlu dilengkapkan.
  • Anda perlu menyediakan maklumat seperti alamat e-mel aktif, nombor telefon rumah, dan nombor telefon bimbit.
  • Tandakan perakuan pendaftaran anda dan klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan.
  • Selepas pendaftaran berjaya, anda akan menerima e-mel pengesahan yang mengandungi kata laluan untuk log masuk ke Portal Pekebun Kecil RISDA.
 2. Melalui Pejabat RISDA:

  • Alternatifnya, anda boleh membuat permohonan di mana-mana Pejabat RISDA yang berdekatan.
  • Dapatkan borang pendaftaran dari pejabat tersebut dan lengkapkan butiran yang diperlukan.
  • Serahkan borang pendaftaran berserta dokumen yang diminta kepada pegawai yang bertanggungjawab di pejabat RISDA.
  • Ikuti arahan yang diberikan oleh pegawai untuk proses selanjutnya.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda boleh mendaftar untuk Bantuan Musim Tengkujuh secara mudah dan cepat tanpa perlu ke pejabat fizikal. Pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap untuk memudahkan proses pendaftaran anda.

Langkah-langkah Log Masuk ke Portal Bantuan RISDA

Jika anda ingin mendapatkan akses ke Portal Bantuan RISDA, ikuti langkah-langkah mudah di bawah:

 1. Akses Laman Utama Portal:
  • Pertama sekali, akses laman utama Portal Pekebun Kecil RISDA melalui alamat web https://pekebunkecil.risda.gov.my/.
 2. Cari dan Klik Butang Log Masuk:
  • Selepas sampai di laman utama portal, cari dan klik butang “Log Masuk” untuk mendapatkan paparan log masuk ke Portal Pekebun Kecil RISDA.
 3. Masukkan Butiran Log Masuk:
  • Anda dikehendaki memasukkan butiran ID, iaitu Nombor Kad Pengenalan anda.
  • Seterusnya, masukkan kata laluan anda yang terdiri daripada nombor 4 digit terakhir nombor kad pengenalan.
 4. Pilihan “Ingat Saya”:
  • Jika anda ingin memudahkan proses log masuk pada masa akan datang tanpa perlu mengisi semula ID dan Kata Laluan anda, anda boleh menanda pilihan “Ingat Saya”.
 5. Klik Butang Log Masuk:
  • Setelah memasukkan butiran yang diperlukan, klik butang “Log Masuk” untuk memulakan proses log masuk ke Portal Pekebun Kecil RISDA.
 6. Semak Semula Jika Log Masuk Gagal:
  • Jika proses log masuk tidak berjaya atas sebab-sebab tertentu, sistem akan mengarahkan anda semula ke skrin halaman log masuk.
  • Anda boleh mencuba proses log masuk semula dengan memasukkan butiran yang betul.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda boleh akses maklumat dan kemudahan yang disediakan oleh Portal Bantuan RISDA dengan lebih mudah dan cepat. Pastikan untuk menyimpan ID dan Kata Laluan anda dengan selamat dan jangan kongsi maklumat log masuk anda kepada pihak lain bagi menjaga keselamatan akaun anda.

Cara Kemaskini Profil di Portal RISDA

Sebelum membuat permohonan bantuan di Portal Pekebun Kecil RISDA, penting untuk melengkapkan maklumat profil peribadi anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk kemaskini profil anda di Portal RISDA:

Maklumat Profil Anda

 1. Log Masuk ke Portal RISDA:
  • Layari Portal Pekebun Kecil RISDA dan log masuk ke dalam akaun anda.
 2. Pergi ke Halaman Profil:
  • Selepas log masuk, pergi ke halaman papan pemuka (Dashboard) dan klik pada pautan “Profil Anda” untuk mengakses maklumat profil peribadi anda.
 3. Lengkapkan Butiran Maklumat:
  • Lengkapkan butiran maklumat peribadi seperti yang dipaparkan di halaman tersebut.
  • Butiran yang perlu disediakan termasuk alamat kediaman, maklumat pekebun, sosioekonomi, dan pemilikan harta.
 4. Klik Butang Seterusnya:
  • Setiap kali selepas melengkapkan butiran, klik butang “Seterusnya” untuk meneruskan proses kemaskini.
 5. Hantar Permohonan:
  • Setelah semua butiran telah dilengkapkan, klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan kemaskini profil anda.
 6. Skrin Profil Pekebun:
  • Skrin akan memaparkan halaman Profil Pekebun yang telah lengkap diisi mengikut kategori.
  • Status pengemaskinian/daftar baru maklumat akan dipaparkan di bahagian Status.

Nota Penting:

 • Status Dalam Proses Pengesahan: Maklumat Profil Pekebun sedang dalam proses pengesahan oleh Pejabat RISDA di mana tanah pekebun itu berada.
 • Status Telah Disahkan: Maklumat Profil Pekebun telah disahkan oleh Pejabat RISDA di mana tanah pekebun itu berada.

Kemaskini Profil Tanah

Selepas mengemaskini maklumat profil anda, pastikan juga untuk kemaskini Maklumat Profil Tanah sebelum membuat permohonan bantuan Musim Tengkujuh (BMT). Dengan mengemaskini profil anda, anda dapat memastikan maklumat anda sentiasa terkini dan sah, serta memudahkan proses permohonan bantuan di masa akan datang.

Cara Membuat Permohonan Bantuan RISDA Secara Online

Jika anda ingin membuat permohonan untuk Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) melalui Portal Pekebun Kecil RISDA, ikuti langkah-langkah mudah di bawah:

 1. Log Masuk ke Portal RISDA:
  • Layari Portal Pekebun Kecil RISDA dan log masuk ke dalam akaun anda.
 2. Pergi ke Halaman Permohonan BMT:
  • Setelah log masuk, pergi ke halaman papan pemuka (Dashboard) dan klik pada butang “Mohon Bantuan BMT” untuk memulakan proses permohonan BMT.
 3. Lengkapkan Butiran Pemohon:
  • Skrin akan memaparkan halaman Maklumat Pemohon. Lengkapkan butiran maklumat pemohon yang diperlukan seperti yang dipaparkan di halaman tersebut. Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman berikutnya.
 4. Pilih Lot Tanah dan Maklumat Akaun Penerima:
  • Pilih satu lot tanah untuk membuat permohonan BMT dengan mengklik butang “Mohon”. Lengkapkan maklumat akaun penerima bagi tujuan pembayaran bantuan. Klik butang “Seterusnya”.
 5. Muat Naik Dokumen yang Diperlukan:
  • Muat naik dokumen yang diperlukan dalam format PDF seperti yang diminta. Pastikan dokumen yang dimuat naik adalah lengkap dan sah. Klik butang “Seterusnya”.
 6. Semakan dan Pengesahan Permohonan:
  • Skrin akan memaparkan halaman Pengesahan bagi tujuan semakan dan pengesahan maklumat permohonan sebelum dihantar. Pastikan semua butiran adalah betul.
  • Jika maklumat permohonan adalah benar, tandakan kotak perakuan permohonan. Klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan.
 7. Permohonan Berjaya Dihantar:
  • Permohonan anda telah berjaya dihantar dan akan diproses oleh pihak berkuasa.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda boleh membuat permohonan BMT secara mudah dan cepat melalui Portal Pekebun Kecil RISDA. Jangan terlepas peluang untuk mendapatkan bantuan yang anda perlukan.

Cara Semak Status Permohonan Bantuan RISDA secara Online

Jika anda ingin semak status permohonan untuk Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) melalui Portal Pekebun Kecil RISDA, ikuti langkah-langkah mudah di bawah:

Semakan Melalui Portal RISDA:

 1. Log Masuk ke Portal RISDA:
  • Layari Portal Pekebun Kecil RISDA dan log masuk ke dalam akaun anda.
 2. Pergi ke Halaman Profil BMT:
  • Setelah log masuk, klik pada pautan “Profil BMT” untuk mengakses ringkasan maklumat permohonan BMT.
 3. Semakan Status Permohonan:
  • Ringkasan maklumat permohonan BMT yang telah dibuat akan dipaparkan di halaman Profil BMT.
  • Anda boleh semak status permohonan di bahagian “Status”, sama ada “Dalam Proses Pengesahan” atau “Lulus / Gagal”.

Semakan Melalui Laman Web:

 1. Akses Laman Semakan Status:
  • Layari laman web https://bmt.risda.gov.my/bmtsemakanstatus.
 2. Masukkan Maklumat Kad Pengenalan:
  • Di laman semakan status, masukkan nombor kad pengenalan anda pada ruang yang disediakan.
 3. Hantar Permintaan Semakan:
  • Selepas memasukkan nombor kad pengenalan, klik butang “Hantar” untuk menghantar permintaan semakan status.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda dapat dengan mudah semak status permohonan BMT RISDA secara dalam talian. Pastikan nombor kad pengenalan yang dimasukkan adalah betul sebelum menghantar permintaan. Ini memastikan anda mendapat maklumat yang tepat berkenaan status permohonan anda.

Cara Menetapkan Semula Kata Laluan di Portal RISDA

Jika anda terlupa kata laluan atau ingin menetapkan semula kata laluan di Portal Pekebun Kecil RISDA, ikuti langkah-langkah mudah di bawah:

 1. Klik Pautan “Lupa Kata Laluan”:
  • Jika anda terlupa kata laluan, klik pada pautan “Lupa Kata Laluan” yang disediakan di halaman log masuk.
 2. Masukkan Alamat E-mel yang Aktif:
  • Anda akan diminta untuk memasukkan semula alamat e-mel yang aktif yang telah didaftarkan di portal.
  • Pastikan alamat e-mel yang dimasukkan adalah yang sama dengan yang telah didaftarkan sebelumnya.
 3. Dapatkan E-mel Pengesahan:
  • E-mel pengesahan bagi proses penetapan semula kata laluan akan dihantar ke alamat e-mel tersebut.
 4. Tetapkan Kata Laluan Baharu:
  • Selepas menerima e-mel pengesahan, klik pada pautan yang diberikan untuk menetapkan kata laluan yang baharu.
  • Masukkan kata laluan baru yang anda inginkan.
 5. Sahkan Kata Laluan Baharu:
  • Masukkan semula kata laluan baru untuk pengesahan.
 6. Kemaskini Kata Laluan:
  • Setelah memasukkan dan mengesahkan kata laluan baru, klik butang “Kemaskini Kata Laluan Saya” untuk menyimpan perubahan tersebut.
 7. Log Masuk Semula:
  • Proses log masuk ke Portal Pekebun Kecil RISDA boleh dilakukan semula setelah selesai proses penetapan semula kata laluan yang baru.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda boleh menetapkan semula kata laluan dengan mudah jika terlupa kata laluan atau memerlukan yang baharu. Pastikan e-mel yang digunakan untuk proses ini adalah aktif dan sah.

Manual Pengguna RISDA

Manual pengguna RISDA adalah dokumen panduan yang disediakan oleh RISDA untuk membantu pengguna dalam menggunakan sistem atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi tersebut. Dokumen ini penting untuk memastikan pengguna memahami cara menggunakan perkhidmatan dengan betul.

Jenis Manual Pengguna:

 1. Manual Pengguna – Pekebun Kecil:
  • Dokumen ini adalah panduan yang khusus ditujukan kepada pekebun kecil yang ingin menggunakan sistem atau perkhidmatan yang disediakan oleh RISDA.
 2. Manual Pengguna – Penoreh:
  • Manual ini dikhaskan untuk penoreh getah yang berkaitan dengan RISDA.
 3. Manual Pengguna – Ahli Isi Rumah:
  • Merangkumi panduan untuk ahli isi rumah yang menerima manfaat atau bantuan dari RISDA, seperti Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) atau program bantuan lainnya.

Cara Mendapatkan Manual Pengguna:

Anda boleh memuat turun manual pengguna yang sesuai dengan peranan atau kategori Anda dari laman web RISDA. Dokumen ini memberikan panduan yang lebih terperinci tentang cara menggunakan perkhidmatan atau sistem yang disediakan oleh RISDA.

Manual pengguna ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi tersebut. Dengan mematuhi panduan yang disediakan, pengguna dapat menggunakan sistem atau perkhidmatan RISDA dengan lebih efisien dan efektif.

Kesimpulan

HargaEmas.Blog – Secara keseluruhan, proses semakan dan pengurusan Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) melalui Portal Pekebun Kecil RISDA adalah penting bagi pekebun kecil dan penoreh getah untuk mendapatkan bantuan kewangan yang mereka perlukan. Dengan adanya kemudahan daftar dan log masuk dalam talian, proses ini menjadi lebih mudah dan efisien bagi pengguna. Langkah-langkah yang terperinci dan panduan manual pengguna juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem dengan betul.

Keseluruhannya, penggunaan Portal Pekebun Kecil RISDA untuk semakan dan pengurusan BMT merupakan langkah positif dalam meningkatkan aksesibiliti dan efisiensi dalam mendapatkan bantuan kewangan. Dengan adanya kemudahan daftar, log masuk, dan panduan yang disediakan, diharapkan lebih ramai pekebun kecil dan penoreh getah dapat memperoleh manfaat yang ditawarkan oleh program BMT RISDA secara lebih mudah dan berkesan.